Programul Casa Verde 2022
Distribuie articolul:

Încep înscrierile pentru “Casa Verde Fotovoltaice”. Iată ce trebuie să știi

Persoanele fizice se pot înscrie în noua sesiune a Programului „Casa Verde Fotovoltaice” începând din data de 19 mai și până pe 26 mai, prin intermediul aplicației informatice dedicate, în timp ce unitățile de cult pot depune dosare de finanțare în perioada 27 iunie, ora 10:00 – 29 iunie, ora 23:59, a anunțat AFM.

Cheltuieli eligibile în cadrul programului

(1) Sunt considerate cheltuieli eligibile următoarele:

a) cheltuielile cu achiziția sistemului complet de panouri fotovoltaice cu putere minima instalată de 3 kW;

b) cheltuielile cu montajul sistemului de panouri fotovoltaice;

c) TVA aferentă cheltuielilor eligibile.

(2) Sunt considerate eligibile numai cheltuielile efectuate după aprobarea finanțării de către AFM, pentru persoana fizica, și după semnarea contractului de finanțare, pentru unitatea de cult.

(3) În situația în care AFM declară neeligibile anumite cheltuieli, acestea nu se finanțează/nu se plătesc/se recuperează de la beneficiar sau de la instalatorul validat, după caz, în funcție de persoana culpabilă.

(4) Suma aprobată nu se poate suplimenta; beneficiarul trebuie să asigure din surse proprii finalizarea investiției.

Etapele programului

Etapele programului sunt următoarele:

a) publicarea pe pagina de internet a AFM a informațiilor necesare demarării sesiunii de validare a instalatorilor;

b) aprobarea instalatorilor;

c) încheierea contractelor de participare;

d) depunerea garanției de către instalatorii cu care a fost încheiat contract de participare;

e) publicarea listei instalatorilor validați;

f) publicarea pe pagina de internet a AFM a informațiilor necesare demarării sesiunii de înscriere a solicitanților;

g) încărcarea în aplicație a documentelor prevăzute la art. 19, de către solicitanți, și rezervarea sumelor aferente finanțării prin înscrierea în aplicație, etapa care poate fi derulată în paralel cu acțiunile menționate la lit. b)-e);

h) selectarea de către solicitanți a unui instalator validat, prin intermediul aplicației;

i) analiza documentelor încărcate de solicitanți, de către instalatorul selectat;

j) aprobarea/respingerea/refuzul solicitanților de către instalator, prin intermediul aplicației;

k) aprobarea/respingerea de către AFM a solicitanților, în baza listelor generate de aplicație;

l) contestarea rezultatului de către solicitanți;

m) semnarea contractelor de finanțare de către unitățile de cult, generate prin intermediul aplicației;

n) implementarea proiectului;

o) decontarea sumelor solicitate de instalatorii validați;

p) verificarea de către AFM a corectitudinii analizei eligibilității beneficiarilor și a documentelor depuse în vederea decontării, efectuate de către instalatori, prin eșantion;

q) monitorizarea beneficiarilor.

Criterii de eligibilitate a solicitantului în vederea obținerii finanțării

(1) Beneficiază de finanțare solicitantul persoană fizică care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

a) este persoană fizică cu domiciliul în Romania;

b) nu are obligații restante la bugetul de stat și la bugetul local, conform legislației naționale în vigoare;

c) domiciliază la adresa unde se va implementa proiectul;

d) este proprietar al imobilului-construcție pe care se amplasează sistemul de panouri fotovoltaice, astfel cum rezultă din extrasul de carte funciară; în cazul în care sistemul de panouri fotovoltaice care deservește construcția se amplasează pe teren, este proprietar/deține un drept de folosință și asupra imobilului-teren, astfel cum rezultă din extrasul de carte funciară; nu este eligibil solicitantul al cărui drept de proprietate asupra imobilului construcție și/sau teren este înscris provizoriu în cartea funciară;

e) imobilul pe care se implementează proiectul nu este afectat de sarcini în favoarea unei persoane juridice sau a unei entități care desfășoară activități economice, cu excepția cazului în care este afectat de o ipoteca imobiliară; de asemenea, destinația construcției, așa cum reiese din extrasul de carte funciară, este doar pentru locuință sau anexe care o deservesc;

f) se obligă să permită accesul persoanelor autorizate în vederea colectării datelor înregistrate de sistemul de panouri fotovoltaice și verificării sistemului de panouri fotovoltaice finanțat;

g) nu este eligibil, dar fară a se limita la acest exemplu, imobilul cu proprietăți comune și proprietăți individuale, sub forma de bloc/condominiu, cu mai mult de doua apartamente;

Aprobarea finanțării

(1) În termen de maximum 90 de zile de la data publicării de către AFM a listei prevăzute la art. 14 alin. (10) se parcurg următoarele etape:

a) selectarea de către solicitant a unui instalator validat, prin intermediul aplicației;

b) efectuarea analizei de către instalator a documentelor încărcate de solicitant;

c) aprobarea de către instalator, în aplicație, a solicitanților eligibili.

(2) În termen de maximum 30 de zile de la data selectării instalatorului de către un solicitant, instalatorul analizează documentele încărcate de solicitant, conform procedurii de analiză, și selectează în aplicație solicitanții eligibili.

(3) AFM generează prin intermediul aplicației listele cuprinzând proiectele solicitanților eligibili.

(4) Comitetul director al AFM avizează lista proiectelor selectate pentru finanțare și le propune spre aprobare Comitetului de avizare.

(5) Comitetul de avizare aprobă proiectele selectate pentru finanțare.

(6) AFM publică pe pagina de internet lista solicitanților aprobați.

(7) Pentru solicitantul unitate de cult, aplicația va genera contractul de finanțare, în vederea semnării de către aceasta.

Sursa stiriagricole.ro

Distribuie articolul:

Lasă un răspuns