Traffic sign CO2 Tax
Distribuie articolul:

Noua taxă pe carbon. Ce înseamnă și cum se aplică?

Comisia Europeană a publicat în luna mai a acestui an Regulamentul UE 956/2023 privind instituirea unui mecanism de ajustare a carbonului la frontieră – CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism), care introduce taxa pe carbon. Ce este și cum se aplică ea explică avocata Simona Todea, asociat senior la Firon Bar-Nir, într-un nou articol de opinie pe Green Report.

Scopul taxei vine în sprijinul eforturilor globale de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, pentru prevenirea riscului de relocare a producției din Uniunea Europeană în state terțe mai permisive și pentru a asigura îndeplinirea obiectivelor Acordului de la Paris.

Mecanismul ar trebui să garanteze că importatorii de produse intens poluante în UE plătesc același preț pentru carbon ca și producătorii interni din UE, cărora li se aplică sistemul european de comercializare a certificatelor de emisii.

Astfel, taxa pe carbon va îmbrăca forma unor „certificate CBAM” pe care importatorii de produse CBAM – produse din industrii intens poluante:

 • ciment;
 • energie electrică;
 • îngrășăminte;
 • fontă,
 • fier,
 • oțel;
 • aluminiu;
 • produse chimice (hidrogen)

sunt obligați să le achiziționeze începând cu anul 2026, pentru a-și acoperi emisiile de carbon, la prețuri corespunzătoare prețului actual al carbonului din UE.

Deși CBAM va fi aplicabil începând cu luna octombrie 2023, există o perioadă de tranziție, mai precis 1 octombrie 2023 – 31 decembrie 2025, în care importatorii vor avea exclusiv obligații de raportare a emisiilor încorporate în produsele CBAM importate, dar nu și obligații de plată a taxei, prima raportare având ca termen limită 31 ianuarie 2024 și vizând mărfurile importate în ultimul trimestru al anului 2023. În vederea raportării, importatorii de produse CBAM trebuie să se înregistreze fie individual, fie printr-un reprezentant (dacă importatorul nu este stabilit într-un stat membru UE și declarația vamală este depusă prin reprezentare indirectă) la autoritățile naționale și să se înroleze în Registrul Tranzitoriu CBAM, adică baza de date electronică CBAM care va fi pusă la dispoziția declaranților de către Comisia Europeană

Certificatele CBAM vor putea fi achiziționate de la autoritățile naționale de înregistrare, iar prețul acestora va fi calculat în funcție de prețul mediu săptămânal de licitație al certificatelor EU ETS (program de „plafonare și comercializare”. Numărul maxim anual de certificate disponibile este definit prin legislație și se creează o piață pe care certificatele sunt cumpărate și vândute), exprimat în EUR/tonă de CO2 emis.

De asemenea, Comisia Europeană a mai publicat în 13 iunie 2023 un Proiect de Regulament privind aplicarea Regulamentului UE 956/2023, care cuprinde, printre altele, prevederi referitoare la obligațiile de raportare și informațiile solicitate de la importatorii UE de bunuri CBAM, precum și metodologia provizorie de calcul a emisiilor încorporate eliberate în timpul procesului de producție a mărfurilor CBAM, opțiunile pe care le are importatorul pentru a calcula factorul de emisie ca alternativă la metodologia Comisiei Europene (cum ar fi bazat pe valori implicite specifice – factorii de emisie de CO2 dintr-o țară terță – sau bazat pe date fiabile demonstrate de importator); valoarea penalizării care variază, pentru fiecare tonă de emisii încorporate neraportate, în funcție de mai multe criterii, cum ar fi cantitățile neraportate, etc.

În mod evident, toate aceste obligații și noua taxă vor avea un impact semnificativ asupra companiilor, atât din punct de vedere financiar, cât și logistic.

De aceea, se recomandă importatorilor de produse CBAM să demareze deja măsurile necesare și să profite de perioada de tranziție pentru a colecta date privind emisiile încorporate în produsele CBAM importate în UE începând cu ultimul trimestru din 2023:

 • să ia legătura cu furnizorii și să solicite informații referitoare la locurile de producție/fluxuri de
 • producție/metode de calcul ale emisiilor incorporate,
 • să obțină accesul la aplicația CBAM,
 • să implementeze procedura internă de gestionare a conformității CBAM, inclusiv din punct de vedere al costurilor interne cu raportarea și ținerea evidențelor, calculul și documentarea emisiilor, astfel încât să evite penalitățile aplicabile pentru nerespectarea obligațiilor de raportare, de plată a taxei, de returnare a certificatelor CBAM, care sunt destul de mari.

Spre exemplu, sancțiunea pentru nerestituirea de către un declarant autorizat CBAM a certificatelor CBAM este identică cu sancțiunea prevăzută în Directiva de stabilire a unei scheme de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră. Dacă mărfurile au fost introduse în UE de către o persoană neautorizată, cuantumul acestor penalități va fi de trei până la de cinci ori mai mare.

Sursa greem-report.ro

Distribuie articolul:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *