Mg 3288web 1030x687
Distribuie articolul:

Ce se va întâmpla cu operatorii care pun pe piață produse în ambalaje SGR și nu-și ating țintele de reciclare

Aceștia vor avea de-a face cu o nouă taxă și o nouă obligație de raportare trimestrială. Acestea sunt prevăzute pentru toți operatorii ce introduc pe piață produse în ambalaje SGR și nu-și ating țintele de reciclare, atrage atenția Ioana Mardare – Partener Firon Bar-Nir – într-un nou articol de opinie pe Green Report.

OUG nr. 96/2023 privind unele măsuri de eficientizare a gestionării deșeurilor, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative a apărut ca urmare a eforturilor statului de a evita sancțiuni pecuniare drastice, care pot dezechilibra bugetul de stat, pentru nerespectarea obligațiilor asumate de România ca membru al Uniunii Europene. Noua ordonanță de urgență este în vigoare din 3 noiembrie 2023 și modifică mai multe acte normative, de interes major fiind amendamentele aduse Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările ulterioare, și cele privind art. 16 din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje.

Astfel, în ceea ce privește modificarea OUG nr. 196/2005, noua ordonanță prevede că operatorii economici care introduc pe piață produse ambalate în ambalaje SGR (sistemul garanție – returnare, mai precis, ambalaje primare nereutilizabile) și care nu-și ating obiectivele anuale de returnare a ambalajelor vor datora la stat, începând cu 1 ianuarie 2024, o contribuție anuală către Fondul pentru mediu, calculată astfel:

pentru fiecare unitate de ambalaj nereutilizabil din metal pentru care nu au fost îndeplinite obiectivele minime anuale de returnare, contribuția este egală cu valoarea garanției prevăzute la art. 12 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.074/2021, republicată, cu modificările ulterioare – adică 0,5 Lei;
pentru fiecare unitate de ambalaj nereutilizabil din sticlă și/sau plastic, după caz, pentru care nu au fost îndeplinite obiectivele minime anuale de returnare, contribuția este egală cu valoarea dublă a garanției prevăzute la art. 12 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.074/2021, republicată, cu modificările ulterioare – adică 1 Leu.

Dacă operatorii economici nu îndeplinesc obiectivele anuale de returnare a ambalajelor, astfel cum sunt stabilite prin diverse acte normative, contribuția la Fondul de mediu se va datora și calcula pentru diferența dintre cantitățile de ambalaje primare nereutilizabile corespunzătoare obiectivelor minime anuale de returnare și cantitățile de ambalaje validate în baza codului de bare ca fiind returnate în cadrul sistemului de garanție-returnare. Sumele astfel calculate se plătesc prin intermediul administratorului sistemului de garanție-returnare până la data de 25 ianuarie inclusiv a anului următor (prima contribuție urmând să fie plătită așadar până la 25 ianuarie 2025) și se utilizează pentru dezvoltarea infrastructurii de gestionare a deșeurilor.

OUG nr. 96/2023 instituie și o obligație nouă de raportare, conform căreia operatorii economici sunt obligați să declare trimestrial, prin intermediul administratorului, până la data de 25 a lunii următoare trimestrului de raportare, următoarele informații:

(a) cantitățile de ambalaje primare nereutilizabile exprimate în kg, tip de material, respectiv în număr de unități de ambalaje primare nereutilizabile, raportate de operatorii economici ca fiind introduse pe piață;

(b) cantitățile de ambalaje primare nereutilizabile exprimate în kg, tip de material, respectiv număr de unități, returnate;

(c) cantitățile de deșeuri de ambalaje primare nereutilizabile exprimate în kg, tip de material, respectiv în număr de unități, încredințate de administratorul SGR (ReturRo) spre reciclare, respectiv cele care intră în instalații de reciclare.

În ceea ce privește modificarea art. 16 din Legea nr. 249/2015, noua ordonanță de urgență prevede că la depunerea declarațiilor privind obligațiile la Fondul pentru mediu operatorii economici au obligația de a menționa în cadrul acestora, distinct, ambalajele primare nereutilizabile care se supun mecanismului SGR.

Sistemul de garanție-returnare va deveni operațional la finele acestei luni (30 noiembrie 2023), iar operatorii au obligația de a reține o garanție de 50 de bani pentru toate recipientele din sticlă sau plastic și dozele de metal pentru băuturi alcoolice sau nealcoolice de 0,1 – 3 litri comercializate de ei, pe care o vor returna consumatorilor la momentul la care aceștia din urmă returnează recipientele.

Autoritățile vor să stimuleze astfel atingerea obiectivelor minime anuale de returnare a ambalajelor prin SGR, care sunt destul de stricte: pentru 2024 – 65% sticlă, 65% plastic, 65% metal; pentru 2025 – 75% sticlă, 80% plastic, 80% metal; începând cu 2026 – 85% sticlă, 90% plastic, 90% metal. Rămâne de văzut ce impact vor avea aceste măsuri și dacă operatorii economici vor face tot ce le stă în putință pentru a evita plata acestor „penalități”.

Sursa green-report.ro

Distribuie articolul:

Lasă un răspuns