Ce Personalități Apar Pe Bancnote în România. Toate Figurile De La 1 Leu La 500 De Lei 1280x720
Distribuie articolul:

Societatea românească nu este pregătită la acest moment pentru limitarea utilizării numerarului, și din acest motiv Guvernul României a elaborat un proiect de act normativ prin care se propune revenirea la plafoanele prevăzute în Legea nr. 70/2015 anterior modificării acesteia prin Legea nr.296/2023. Mai exact, plățile cu banii cash vor reveni la plafonul de 10.000 de lei, nu 5.000 de lei cum a dorit Executivul se impună în ultimul timp.

La articolul 4, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
”(1) Operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar efectuate între persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) şi persoane fizice, reprezentând contravaloarea unor livrări ori achiziţii de bunuri sau a unor prestări de servicii, dividende, cesiuni de creanţe sau alte drepturi şi primiri ori restituiri de împrumuturi sau alte finanţări, se efectuează cu încadrarea în plafonul zilnic de 10.000 lei către/de la o persoană.

Articolul 9 se modifică și va avea următorul cuprins:

”(1) În cazul persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1), pentru facturile stornate, aferente bunurilor returnate şi/sau serviciilor care nu au fost prestate, cu valori mai mari de 5.000 lei, respectiv 10.000 lei, în cazul magazinelor de tipul cash and carry, restituirea sumelor aferente poate fi efectuată astfel: 5.000 lei, respectiv 10.000 lei în numerar, sumele care depăşesc aceste plafoane putând fi restituite numai prin instrumente de plată fără numerar.
(2) În cazul returnării de bunuri de către persoanele fizice şi, respectiv, neprestării de servicii către persoanele fizice, restituirea sumelor aferente poate fi efectuată în numerar în limita a 10.000 lei, iar sumele care depăşesc acest plafon putând fi restituite numai prin instrumente de plată fără numerar. Prin excepţie, în cazul în care, la data restituirii, persoanele fizice declară pe propria răspundere că nu mai deţin cont bancar, restituirea se
poate face integral în numerar, indiferent de nivelul sumei care trebuie restituită.”

Cabinetul Ciolacu susține în nota de fundamentare a actului normativ că au fost modificate şi completate prevederile Legii nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată astfel că unele din modificările efectuate au vizat reducerea plafoanelor de încasări şi plăţi între persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) din lege, respectiv operatorii economici, între aceştia şi persoanele fizice, precum şi a celor dintre persoanele fizice.

„Măsura de diminuare a plafoanelor până la care numerarul poate fi utilizat a fost adoptată în contextul necesităţii de combatere a fenomenului, tot mai acut, de evaziune fiscală, ţinând seama, inclusiv, de faptul că în ultimul proces de evaluare MONEYVAL a fost evidenţiat faptul cã economia României este bazatã pe numerar, iar dimensiunea economiei subterane este de aproximativ 30% din PIB, utilizarea numerarului fiind principala metodã de spãlare a banilor, la nivel naţional. Cu toate acestea, atât reacţiile din spaţiul public, cât şi cele existente la nivelul societăţii ca urmare a adoptării acestei măsuri, au determinat concluzia că societatea românească nu este pregătită pentru măsura limitării utilizării numerarului. Astfel, percepţiile societăţii au fost diverse, de la teama, eronată, de eliminare a numerarului, la îngrijorarea cu privire la îngreunarea activităţii zilnice, mai ales în cazul micilor afaceri, respectiv îngreunarea relaţiei cu furnizorii/clienţii, precum şi cu privire la costurile suplimentare generate de comisioanele şi taxele pentru procesarea plăţilor electronice”, precizează Executivul.

În document se mai arată că şi din sondajul efectuat de către Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România privind reducerea plafoanelor pentru plăţile cash, în perioada 03- 06.11.2023, respondenţii au fost în defavoarea măsurilor de reducere a plafoanelor de încasări şi plăţi în numerar.

„Astfel, din cei peste 2.500 de antreprenori, la întrebarea dacă consideră oportună reducerea pragului pentru plăţile cash introduse prin Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung, 94,1% au răspuns ”NU”, arată Guvernul.

„Având în vedere situaţia de fapt, potrivit căreia societatea românească nu este pregătită la acest moment pentru limitarea utilizării numerarului, prin prezentul proiect de act normativ se propune revenirea la plafoanele prevăzute în Legea nr. 70/2015 anterior modificării acesteia prin Legea nr.296/2023”, anunţă Guvernul.

Sursa puterea.ro

Distribuie articolul:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *