Euro 7 Euro7 E1712938450141
Distribuie articolul:

Euro 7: Consiliul adoptă norme noi privind valorile-limită de emisii pentru autoturisme, camionete și camioane

Consiliul a adoptat astăzi Regulamentul Euro 7, care stabilește norme privind valorile-limită de emisii pentru vehiculele rutiere și durabilitatea bateriilor. Aceasta este ultima etapă a procesului decizional.

Textul adoptat astăzi include autoturismele, camionetele și vehiculele grele într-un singur act juridic și vizează reducerea în continuare a emisiilor de poluanți atmosferici generate de gazele de eșapament și de frâne. Noul regulament stabilește, de asemenea, cerințe mai stricte privind durata de viață.

Vehicule mai bune și mai curate

Regulamentul Euro 7 stabilește norme pentru emisiile de gaze de eșapament ale vehiculelor rutiere, dar și pentru alte tipuri de emisii, cum ar fi emisiile aferente abraziunii pneurilor și emisiile de particule la frânare. Acesta introduce, de asemenea, cerințe în ceea ce privește durabilitatea bateriilor. Pentru autoturisme și camionete, regulamentul menține valorile-limită actuale ale emisiilor de gaze de eșapament Euro 6, dar introduce cerințe mai stricte pentru particulele solide. Pentru autobuzele și camioanele grele, regulamentul impune valori-limită mai stricte pentru diverși poluanți, inclusiv pentru unii care nu au fost reglementați până în prezent, cum ar fi protoxidul de azot (N2O). În plus, Euro 7 introduce valori-limită mai stricte pentru emisiile de particule produse la frânare, cu valori-limită specifice pentru vehiculele electrice. Noile norme includ, de asemenea, cerințe mai stricte privind durata de viață pentru toate vehiculele, atât în ceea ce privește kilometrajul, cât și durata de viață.

Etapele următoare:

În urma aprobării astăzi de către Consiliu a poziției Parlamentului European, actul legislativ este adoptat.

După semnarea de către președinta Parlamentului European și președintele Consiliului, regulamentul se va publica în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și va intra în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării.

Datele de aplicare a regulamentului vor depinde de tipul de vehicul în cauză:

30 de luni pentru noile tipuri de autoturisme și camionete și 42 de luni pentru autoturismele și camionetele noi
48 de luni pentru noile tipuri de autobuze, camioane și remorci și 60 de luni pentru autobuzele, camioanele și remorcile noi
30 de luni pentru noile sisteme, componente sau unități tehnice separate care urmează să fie montate la autoturisme și camionete și 48 de luni pentru cele care urmează să fie montate la autobuze, camioane și remorci.

Context

Regulamentul Euro 7, care face parte din Strategia pentru o mobilitate durabilă și inteligentă elaborată de Comisie în 2020 și din Planul de acțiune din 2021 privind reducerea la zero a poluării, a fost prezentat de Comisie la 10 noiembrie 2022. Consiliul și-a adoptat poziția sau „abordarea generală” la 25 septembrie 2023. Consiliul și Parlamentul au ajuns la un acord politic provizoriu la 18 decembrie 2023.

La 19 aprilie 2023, Parlamentul European și Consiliul au adoptat Regulamentul (UE) 2023/851 referitor la consolidarea standardelor de performanță privind emisiile de CO2 pentru autoturismele noi și pentru vehiculele utilitare ușoare noi, care stabilește un obiectiv de reducere de 100% atât pentru autoturisme, cât și pentru camionete începând cu 2035. Deși industria se pregătește pentru această schimbare, care presupune faptul că autoturismele și camionetele noi cu motoare cu ardere internă vor fi interzise pe piața internă începând cu 2035, aceste vehicule vor fi încă disponibile. Alte vehicule cu motoare cu ardere internă (camioane, autobuze și alte vehicule grele) vor continua să fie fabricate și după această dată. Normele Euro 7 vor fi necesare pentru a acoperi emisiile autoturismelor și camionetelor până la acea dată, în timp ce alte norme cuprinse în regulament (privind frânele, pneurile și durata de viață a bateriilor, de exemplu) vor continua să se aplice autoturismelor și camionetelor noi și mai curate după 2035.

Sursa consilium.europa.eu

Distribuie articolul: