Uuuuc
Distribuie articolul:

În timp ce Guvernul Ciolacu introduce taxe peste taxe, care împovărează populația și îngroapă afacerile întreprinderilor românești, România execută, fără să crâcnească, ordinele Comisiei Euopene. Astfel, țara noastră a fost obligată să susțină cu 50 de milioane de euro Ucraina.

Guvernul a aprobat o Ordonanță de Urgență prin care să permită, din punct de vedere legislativ, utilizarea banilor din bugetul țării pentru Ucraina. În expunerea de motive a actului normativ se arată că, de la declanșarea conflictului armat și până în mai 2023, Uniunea Europeană, reprezentată de statele membre și instituțiile financiare europene, a oferit un sprijin amplu Ucrainei, în valoare de 70 de miliarde euro.

Deși bugetul UE are un caracter multianual menit să asigure stabilitate și predictibilitate, ca urmare a multiplelor provocări neașteptate, fără precedent și de o mare amplitudine financiară, bugetul și-a atins limitările în ceea ce privește capacitatea financiară de a răspunde evenimentelor majore, susține Guvernul. ”Acest fapt a determinat Comisia Europeană să caute soluții noi care să răspundă acestor provocări și, totodată să mențină acordarea sprijinului financiar către Ucraina. Astfel, în ceea ce privește ajutorul acordat de UE Ucrainei, a fost instituit un instrument de asistență macrofinanciară (MFA+) prin care se stabilesc resursele necesare continuării sprijinului financiar.

O sumă de maximum 18 miliarde euro, a fost pusă la dispoziția guvernului ucrainean sub formă de împrumuturi. Comisia Europeană acordă acest sprijin în cadrul instrumentului, în conformitate cu principiile și obiectivele UE în materie de politică externă. Obiectivul general al instrumentului este de a contribui la acoperirea, pentru anul 2023, a deficitului de finanțare al bugetului de stat al Ucrainei, prin punerea la dispoziția acesteia a unui ajutor financiar pe termen scurt în condiții foarte avantajoase”, se arată în nota de fundamentare a Ordonanței de Urgență.

Uniunea Europeană a decis să ofere un sprijin suplimentar, din partea statelor membre, prin acoperirea costurilor privind rata dobânzii, iar subvenția pentru dobândă va fi suportată de către statele membre, prin contribuții voluntare suplimentare. Astfel, conform estimărilor Comisiei Europene, contribuția României pentru perioada 2024-2027 este de cca. 49,30 mil. Euro. ”Prin prezentul act normativ, propunem aprobarea participării României la Acordul de contribuție privind asistența macrofinanciară excepțională din partea Uniunii Europene acordată Ucrainei, în temeiul art. 7 din Regulamentul (UE) nr. 2022/2463 al Parlamentului European și al Consiliului în vederea autorizării efectuării plăților de către România.

Ținând cont de cadrul legal de reglementare în domeniul finanțelor publice care dispune că nici o cheltuială nu poate fi înscrisă în buget şi nici angajată şi efectuată din acest buget, dacă nu există bază legală pentru respectiva cheltuială, prezentul proiect de ordonanță de urgență reprezintă cadrul legal pentru angajarea și plata din bugetul de stat pe anul 2024 a sumelor necesare acordării de sprijin Ucrainei”, precizează Guvernul.

Contravaloarea în lei a contribuției garantate pentru România, aferentă perioadei 2024-2027, în valoare de 49.299.341 de euro, astfel cum se regăsește în Acordul de Contribuție, se va suporta de la o subdiviziune distinctă de cheltuieli din bugetul Ministerului Finanțelor – Acțiuni Generale, pentru anii 2024-2027, capitolul 51.01 ”Autorități publice și acțiuni externe”, titlul 55”Alte transferuri”.

Astfel, în 2024, România va plăti 61,5 milioane de lei, în 2025, 62,4 milioane de lei, în 2026, 83,1 milioane de lei, iar în 2027, 53,8 milioane de lei. Autoritățile estimează că un euro va fi 5 lei în 2024, 5,06 lei în 2025, 5,12 lei în 2026 și 5,18 lei în 2027. ”În cazul în care evoluțiile ratelor dobânzii sunt mai nefavorabile decât cele utilizate pentru a determina sumele maxime, determinând astfel ca sumele maxime în temeiul prezentului Acord de Contribuție să fie mai mici decât cele care ar putea fi necesare pentru a acoperi costul de finanțare al împrumuturilor, Comisia va informa fără întârziere Consiliul și Parlamentul European. Pe această bază, Comisia poate iniția o revizuire a tuturor Acordurilor de Contribuție pentru a asigura acoperirea sumei maxime revizuite, suma fiecărui Stat Membru continuând să fie stabilită pe baza cotei sale proporționale”, se stipulează în Acordul semnat cu Comisia Europeană.

Sursa national.ro

Distribuie articolul:

Lasă un răspuns