Green Deal
Distribuie articolul:

Legea privind materiile prime critice în UE a inclus o prevedere șocantă, care aruncă în aer Green Deal-ul european. Astfel, au fost incluse proiectele strategice, care, odată aprobate la nivelul Uniunii, chiar dacă au un impact negative asupra mediului, primesc derogare de la Comisia Europeană, pe motiv că interesul public deservit prevalează asupra efectelor respective. Totodată, UE recunoaște că producția de materii prime critice în diferite etape ale lanțului valoric are efecte asupra climei și mediului.

Proiectele strategice care au un impact negativ asupra mediului vor putea fi autorizate în cazul în care autoritatea de autorizare responsabilă concluzionează, pe baza evaluării sale de la caz la caz, că interesul public deservit de proiect prevalează asupra efectelor respective. Prevederea se regăsește în Legea UE privind materiile prime critice, care încearcă să găsească o soluție la criza provocată de tranziția la energia verde. Legislația va introduce stimulente economice și un cadru de afaceri mai stabil și mai sigur pentru proiectele de extracție a minereurilor și de reciclare, cu proceduri de autorizare mai rapide și mai simple, susține Comisia Europeană. Aceasta mai arată că mașinile electrice, panourile solare și telefoanele mobile conțin așa-numite „materii prime critice”, esențiale pentru tranziția verde și cea digitală ale Uniunii Europene.

”Pentru a asigura reziliența economică a Uniunii, dar și avansul său tehnologic și autonomia sa strategică, este extrem de important să garantăm aprovizionarea cu aceste materiale. Războiul Rusiei împotriva Ucrainei și politica din ce în ce mai agresivă a Chinei în domeniile industriei și comerțului au ca efect, printre altele, transformarea cobaltului, a litiului și a altor materii prime într-un factor geopolitic”, se precizează într-un comunicat al Comisiei Europene.

Având în vedere rolul lor în asigurarea securității aprovizionării Uniunii cu materii prime strategice și contribuția lor la autonomia strategică deschisă a Uniunii și la tranziția verde și digitală, proiectele strategice ar trebui să fie considerate de către autoritatea de autorizare responsabilă ca fiind de interes public și legate de siguranța publică, susține Comisia Europeană.

”Proiectele strategice care au un impact negativ asupra mediului pot fi autorizate în cazul în care autoritatea de autorizare responsabilă concluzionează, pe baza evaluării sale de la caz la caz, că interesul public deservit de proiect prevalează asupra efectelor respective. Evaluarea de la caz la caz ar trebui să țină seama în mod corespunzător de specificitatea geologică a siturilor de extracție, care limitează deciziile privind amplasarea, având în vedere lipsa unor soluții alternative la siturile de extracție. Pentru a reduce complexitatea și a spori eficiența și transparența procesului de autorizare, promotorii de proiecte privind materiile prime critice ar trebui să poată interacționa cu o singură autoritate națională, care să fie responsabilă de facilitarea, coordonarea și simplificarea întregului proces de autorizare, iar în cazul proiectelor strategice, să emită o decizie exhaustivă în termenul aplicabil. În acest scop, statele membre ar trebui să desemneze o singură autoritate națională competentă”, se mai precizează într-un comunicat al Comisiei Europene.

Investițiile private realizate de întreprinderi, investitori financiari și achizitori sunt esențiale, consideră Comisia Europeană. Tocmai de aceea, în cazul în care nu sunt suficiente doar investițiile private, implementarea efectivă a proiectelor de-a lungul lanțului valoric al materiilor prime critice poate necesita sprijin public, de exemplu sub formă de garanții, împrumuturi sau investiții de capital sau cvasicapital. Acest sprijin public poate constitui ajutor de stat. ”În contextul eforturilor de a reduce incertitudinea cu privire la prețurile viitoare ale materiilor prime strategice, este necesar să se prevadă instituirea unui sistem care să permită atât achizitorilor interesați, cât și promotorilor de proiecte strategice să își prezinte ofertele de cumpărare sau de vânzare și să îi contacteze în cazul în care ofertele respective sunt potențial compatibile”, mai arată Comisia Europeană.

Sursa national.ro

Distribuie articolul:

Lasă un răspuns